3d走势图在线检测未来函数

辽宁快乐12走势图快乐12基本走势图:通达信ADL带差林值指标公式

3d走势图 www.n1ybn.cn 来源:Internet,编辑:股旁网,2018-07-02

M:=20;
ADL:CALCSTOCKINDEX('999999','ADL',1);
MAADL:CALCSTOCKINDEX('999999','ADL',2);
STICKLINE(ADL>MA(ADL,7),ADL,MA(ADL,7),0,1),COLORRED;STICKLINE(ADL<MA(ADL,7),ADL,MA(ADL,7),0,1),COLORGREEN;

通达信ADL带差林值指标公式

 

相关文章

205| 333| 748| 232| 493| 517| 834| 214| 744| 363|